Foreningen ”Søbyerne” er stiftet

Det er sket efter, at der for nyligt blev afholdt stiftende generalforsamling på Vitskøl Kloster, hvor 40 interesserede var mødt op for at vise opbakning til det nye initiativ.

Foreningen ledes af et visionsråd, som har til opgave at skabe aktiviteter, der kan øge interessen for området – både for nuværende beboere, men også for at øge interessen for bosætning i området.

Følgende blev valgt ind i bestyrelsen

 • Sonja Abrahamsen
 • Lene Pedersen
 • Mona Haldrup
 • Rasmus Badstue
 • Mikkel Elmlund
 • Steen Holmgård

Mens Jens Chr. Møller, Grethe Ravnborg og Martin Sørensen er udpeget af borgerforeningerne i henholdsvis Vilsted, Overlade og Ranum. Jørn Bloch fra Vitskøl Kloster er tilknyttet bestyrelsen uden stemmeret. Konstituering af bestyrelsen finder sted senere.

Foreningen er resultatet af et længere udviklingsarbejde, som er blevet igangsat af de tre borgerforeninger i Ranum, Overlade og Vilsted, som netop har ønsket at sætte fokus på områdets fremtidsmuligheder.
Arbejdet er støttet økonomisk af landsbyudvalget og med praktisk hjælp fra Johanne Bugge Experience Consult ApS.

I løbet af udviklingsfasen er der formuleret en strategiplan, som nu bliver visionsrådets ”arbejdspapir”
Strategiplanen kan du downloade herunder:

Foreningen har allerede – foruden denne hjemmeside – en Facebookside, som vi håber, du har lyst til at følge.

Søbyerne er på Discord

Hvad er Discord? Det er det mange af de unge bruger som et af deres primære chatsteder når de skal snakke med hinanden. Der er mulighed for ren tekst-chat og snak via mikrofonen.

Det eneste det kræver er en gratis Discord-bruger, som du hurtigt kan oprette – 100% gratis.

Besøg vores Discord-server og start snakken.

Her i opstarten vil der sikkert være lidt tomt. Rasmus(rabalupe) vil dog kunne findes på chatten. Men hæng i. Vær med og sig velkommen til de nye.

Invitationslinket er https://discord.gg/ysnrVZ5

Ranum har fået tildelt hundeskov, arbejdet starter i det nye år

Så er der godt nyt til hundeejere og deres hunde. Hundeskoven, som der er arbejdet meget for at få på plads er endeligt blevet tildelt Ranum. Den kommer til at ligge bag den gamle hal ved Idrætsvej.

Sådan! Vuf vuf!

Photo by Cam Bowers on Unsplash

Tak for et godt møde

I dag har Rasmus fra Visionsrådet haft et godt møde med Martin Sørensen fra Ranum’s borgerforening & visionsrådet.

Vi talte om denne hjemmeside og indholdet herpå. Hvordan får vi tilført liv til siden. Og vi blev enige om, at det skal være “Småt men godt”. Altså ikke vente på, at der sker store ting. Skriv de små nyheder.

Martin har fået adgang og han går nu i tænkeboks med ideer til indhold. Næste skridt er de andre medlemmer af visionsrådet.

Småt men godt.

God fredag & god weekend.

Rasmus Badstue

Visionsrådet for Søbyerne er en realitet

Vi vil fremme samarbejdet mellem byerne, skabe fælles oplevelser og øge bosætningen i vores område.

Vi modtager gerne gode ideer til samarbejdet mellem Søbyerne, fællesarrangementer og tiltag for at fremme bosætningen.

Visionsrådet består af: Jens Christian Møller, Sonja Abrahamsen, Martin Sørensen, Rasmus Badstue, Jens Christian Moe, Jørn Bloch, Mikkel Elmlund, Mona Haldrup, Lene Pedersen og Grethe Ravnborg.

Disse personer er villige til valg, men der er også plads til dig.

Stiftende generalforsamling

Onsdag den 7. november 2018 kl. 18.00 i kirkesalen på Vitskøl Kloster.

Menu: Stegt flæsk med persillesovs + øl/vand + kaffe/kage. Pris 120,- kr.

Peter Engelbrechtsen kommer og fortæller om klostrets historie.

Tilmelding senest d. 4. november til:

Vilsted: Jens Chr. Møller E-mail: jens.chr.moeller@gmail.com tlf: 6126 0339

Ranum: Rasmus Badstue E-mail: badstue+tilmelding@gmail.com tlf: 4044 3089

Overlade: Lene Pedersen E-mail: lene.pedersen1@icloud.com tlf: 5151 5631

Program:

 • KL. 18.00    Velkomst
 • Kl.  18.15    Middag
 • Kl.  19.00    Generalforsamling
 • Kl.  19.30    Kaffe og kage

Peter Engelbrechtsen fortæller om Vitskøl Klosters historie.

Medlemmer af Borgerforening i Vilsted, Ranum eller Overlade, er også medlem af Visionsrådet.

Kontingent, hvis du ikke er med i en af Borgerforeningerne:

 • Personligt medlemskab 50,- kr./år
 • Husstandsmedlemskab 75,- kr./år
 • Foreninger og firmaer: 300,- kr./år.

If you need this in english, contact Mikkel Elmlund tlf: 2498 4468